Reklamat.info Vendos nje reklame
Kerko reklamat ne
Hyrja >> Faqja parardhese >> Detajet e reklames
Qytetet
Gjithe qytetet
-DIASPORA (846)
-KOSOVE (474)
-MALI ZI (21)
-MAQEDONI (54)
Berat (22)
Durres (295)
Elbasan (47)
Erseke (4)
Fier (25)
Gjirokaster (9)
Kavaje (13)
Korce (19)
Kruje (7)
Kucove (13)
Kukes (6)
Lac (11)
Lezhe (24)
Lushnje (10)
Permet (6)
Pogradec (11)
Sarande (20)
SHkoder (31)
Tepelene (6)
Tirane (719)
Tropoje (9)
Vlore (49)
Reklamat e Reja
Reklamat Ekstra

Shkarko Tolbarin
Departamenti i Administratės Publike vend pune

Në zbatim të ligjit Nr. 8549, datë 11.11.1999 " Statusi i Nëpunësit Civil", Departamenti i Administratës Publike shpall konkurrimin për 2

vende të lira në pozicionin

me Publikun në Ministrinë e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e përgjithshme për pranimin në shërbimin civil në përputhje me nenin 12 të ligjit nr. 8549 datë

11.11.1999 " Statusi i Nëpunësit Civil".

Specialist në Zyrën e Informimit me Publikun në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Informimit.

KËRKESA TË VEÇANTA PËR KANDIDATËT

• Të ketë mbaruar arsimin e lartë;

• Përbën avantazh eksperienca e punës;

• Të ketë njohuri të një gjuhe të huaj;

• Të përdorë programet bazë të punës në kompjuter;

• Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe menaxhuese;

Paga e pozicionit është në kategorinë IV-b (35900+201 lekë për çdo vit vjetërsi).

Paraqitja e dokumenteve:

Publike, pranë Ministrisë së Brendshme, këto dokumente: kërkesën për Aplikim; CV-në, fotokopje të diplomës dhe listës së notave, të

librezës së punës, certifikatave të kualifikimit, dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit, vërtetimin e gjendjes gjyqësore si dhe të paktën

një letër rekomandimi, një numër telefoni për tu kontaktuar si dhe adresën e plotë të vendqëndrimit. (Mosparaqitja e plotë e këtyre dokumenteve

sjell skualifikim të kandidatit).

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 27.08.2008 në Kutinë Postare Nr.1751 të Departamentit të Administratës

KONKURRIMI

plotësohet nga këta kandidatë, konkurrimi zhvillohet me kandidatët jashtë Administratës Publike, sipas procedurave të shërbimit civil.

Pas verifikimit paraprak më datë 03.09.2008 në Selinë e Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit do të shpallet lista

e konkurrentëve, që do të vazhdojnë më tej konkurrimin si dhe data kur do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista me gojë.

Konkurrimi do të bazohet në njohuritë mbi rekomandimet e qeverisë në lidhje me administrimin e shpenzimeve publike, zhvillimin e

infrastrukturës (Transporti, rrugët, portet dhe aeroportet), (Programi i Qeverisë www.keshilliministrave.al), Kodi i Procedurave Administrative,

ligji 9131 dt. 08.09.2003 " Për Rregullat e Etikës në Administratën Publike", Ligjin nr. 9367 dt. 07.04.2005 " Për parandalimin e

konfliktit në ushtrimin e funksioneve publike", Ligji nr. 8503 dt. 30.06.1999 " Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare".

: është i hapur për nëpunësit civil të të njëjtës klasë me procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë, nëse vendi nuk

Të gjitha njoftimet për shpalljet e vendeve të lira, rezultatet e verifikimti paraprak si dhe datat kur do të zhvillohen testimet, mund

ti gjeni në adresën e Web Site të Departamentit të Administratës Publike www.pad.gov.al. Kategorite & Qytetet 
 PUNESIME - Ofroj Pune
 Durres
 Tirane

 Reklama te tjera 
Tjeter reklame ne kategorine Ofroj Pune, qyteti
Parardhese reklame ne kategorine Ofroj Pune, qyteti Kontaktoni pronarin e reklames 
Mesazhi
Emaili
Emri juaj
Kodi Juaj
Fusni Kodin
Krijuar:
11-07-2008, 4:35 am
Interesimi: 9723
Tregoja miqve
Raporto abuzim
Komento

Reklamat.info eshte rrjeti nr # 1 i reklamave online, ne te cilin ofrohen-kerkohen, shitje-blerje, punesime, shtepi, automjete dhe kategori te tjera.
Reklamat Shqiptare, njoftime, reklama, shpallje falas.
© Reklamat.info